Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

 

2η Γιορτή Φυστικιού Αμμουδιάς 

Κύλιση στην Αρχή